Φόρμα Επικοινωνίας

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2710 221848
Fax: 2710239253
Email: ragazzi.tripoli@gmail.com

Διεύθυνση:  Τάσου Σεχιώτη 38-40
22 132 Τρίπολη